Erasmus Outgoing

Erasmus ve AB Programları Birimi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Erasmus başvurularını Genel Seçim Kriterlerine göre değerlendirmektedir.

 • Öğrenim değişikliğinde öğrenci en az 1 akademik yıl tamamlamış olmalıdır. Staj değişikliğinde bu kıstas aranmamaktadır.
 • Dil yeterliliği Yabancı Diller Okulu’nun belirleyeceği kriterler çerçevesinde talep edilecektir. (ör. İngilizce 101-102 (en az CB) EL 201-202 (en az CC) derslerinden başarı durumu, Toefl IBT (en az 78), YDS (en az 65), IELTS (en az 5,5 akademik, İngiltere’deki bazı okullar 1 senelik başvurularda (ör: Coventry Üniversitesi) en az 6,5 akademik skor istemektedir.)
 • Lisans öğrencilerinde en az Genel Not Ortalamasının 2.20, yüksek lisans öğrencilerinde ise 2.50 olma kriteri aranmaktadır.
 • Oryantasyon toplantılarına katılım sağlanmalıdır.
 • Başvuru tarihleri dikkate alınarak zamanında ve resmi başvuru yapılmalıdır.
 • Mülakatlarda sadece akademik ve dil yeterliliğinin yanı sıra kişisel beceriler de aranmaktadır.

Please Click For Socrates-Erasmus Bilateral Agreements with European Universities (2014-2020)

Başvuru Tarihleri

Düzenli olarak Web, afiş ve panolarda duyurulmaktadır.

2017-2018 Erasmus Güz Dönemi Başvuruları 27 Şubat- 13 Mart 2017 tarihleri arasında SPARKS üzerinden Öğrenci sayfalarında ANA Menüde yer alan Başvurularım (Erasmus Başvuruları) bölümünden ONLINE yapılacaktır.

 

Başvuru Belgeleri

 • SPARKS Online Başvuru Formu(çıktısı alınıp, imzalanıp, transcript ve gerekli olduğu hallerde dil yeterlilik sonuç belgesi (IELTS, Toefl veya YDS Sonuç belgesi) ile birlikte başvuru son tarihinden önce erasmus bölüm temsilcisine iletilmelidir)
 • Not Dökümü (transcript)
 • İngilizce Yeterlilik Sonuç Belgesi (bu belge EL dersinden kriterleri sağlayan ve muaf olan öğrencilerden talep edilmemektedir)

Erasmus Değişimi için Genel Kurallar

 • Seçilen öğrenciler Erasmus ve AB Programları Biriminin gözetiminde seçildikleri üniversitelere şahsen başvuruda bulunmalıdır.
 • Öğrenciler, konaklama dahil tüm gerekli formları tamamlamalı, son başvuru tarihinden önce başvurularını yapmalıdır.
 • Öğrenciler kabul mektuplarını almaları durumda gidecekleri ülkenin konsolosluklarına öğrenci vizesi için gerekli belgeleri hazırlamakla yükümlülerdir.
 • Öğrenciler Öğrenim Anlaşmalarını (Learning Agreement) 2 adet olarak bölüm temsilcilerine danışarak hazırlamalılardır. Tüm taraflarca imzalanmayan belgeler kabul edilmemekte, kredi tanınması mümkün olmamaktadır. Öğrenim Anlaşması misafir olunan üniversite ve öğrencinin kendi üniversitesi yetkilileri ve kendisi tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
 • Öğrenciler Erasmus değişim süresi boyunca yurtdışındaki seyahatlerini ayarlamak, ulaşım ve gündelik masraflar ve kişisel harcamalarını kendileri düzenlemekle sorumludur.
 • Öğrencilerin gittikleri ülkelerde kalış sürelerini kapsayan bir sağlık sigortası edinmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin değişim süresince gittikleri üniversitelerin yönetmeliklerine,  kurallarına ve çalışma saatlerine uymaları gerekmektedir.
 • Değişim sonrası öğrencinin karşı üniversiteden temin etmesi beklenen belgeler:
  • Öğrenim periyodunun başlangıç ve bitiş tarihleriyle gösteren bir katılım belgesi ya da sertifikası 
  • Resmi not dökümü (transcript)
  • Öğrenim Anlaşmalarının (LA) aslı (varsa değişiklikler yapılmış halde olanı)
  • Giriş-Çıkış Belgeleri (Arrival- Departure Form)
  • Pasaport Giriş- Çıkış Sayfalarının Fotokopileri

 Ulusal Hibe Miktarları

 • Öğrencilerin öğrenim ve staj görmek amacı ile yurtdışına gitmeleri durumunda gidilen ülke bazında harcırah hibeleri (subsistence grant) öngörülmektedir. Ülkeler için belirlenen güncel hibe miktarları her ülke grubu için ayrı ayrı belirlenmiştir. Öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği için gidilen ülkeye göre belirlenen harcırah hibesi miktarları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir:

 

 

Tablo 1: Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Harcırah Hibesi Miktarları (€)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

 • Yükseköğretim kurumları, ilk tahsisatta aldıkları toplam hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra hibe kalmaması ve öğrencilerin birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edebilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verebilir. Ancak öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması ile Öğrenci Sözleşmesi güncellenmeli ve bir ay içinde anlaşmanın taraflarınca imza süreci tamamlanmalıdır. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
 • Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu (2/3 başar kriteri) dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.

 

Erasmus+ Programı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı


ERASMUS AND EXCHANGES PROGRAMS DEPARTMENTAL REPRESENTATIVES 
FACULTY DEPARTMENT NAME-SURNAME E-mail: Room No:
Engineering and Natural Sciences Faculty Information Technologies+ Management of Information Sciences Prof. Dr. Hasan Dag hasan.dag@khas.edu.tr
Computer Engineering Asisstant Prof. Cafer Caliskan cafer.caliskan@khas.edu.tr D Blok 3. Kat
Electronics Engineering Asisstant Prof. Arif Selçuk Öğrenci ogrenci@khas.edu.tr D-220
Energy System Engineering Asisstant Prof. Gökhan Kirkil gokhan.kirkil@khas.edu.tr D-249
Industrial Engineering Associate Prof. Funda SAMANLIOĞLU fsamanlioglu@khas.edu.tr D-035/2
Administrative, Economics and Social Sciences Faculty International Relations + Political Sciences and Public Administration Associate Prof. Lerna Yanık lerna.yanik@khas.edu.tr A-229
International Trade and Finance Asisstant Prof. Canan Yıldırım canan.yildirim@khas.edu.tr A-055
Economics Asisstant Prof. İpek Gürsel Tapkı ipek.tapki@khas.edu.tr A-071
Business Administration  Assistant Prof.Nur Çavdaroğlu nur.cavdaroglu@khas.edu.tr  
Psychology Associate Prof. Rita Krespi Boothby margorit.boothby@khas.edu.tr A-072
Communication Faculty Public Relations and Information Yard. Doç. Dr. Burak Özçetin burak.ozcetin@khas.edu.tr
Radio, Television and Cinema  Dr. Esin Cengiz PAÇA esin.cengiz@khas.edu.tr A-209
New Media Asistant Prof. Pantelis Vatikiotis pantelis.vatikiotis@khas.edu.tr
Communication Design  Dr. Aslı Narin aslinarin@khas.edu.tr  
Advertising Asisstant Prof. Ayse Binay KURULTAY binaykurultay@khas.edu.tr A-207
Law Faculty Law Asistant Prof. Argun KARAMANLIOĞLU argun.karamanlioglu@khas.edu.tr D-057
Fine Arts Faculty Interior Architecture and Environmental Design Asistant Prof. Orçun KEPEZ orcun.kepez@khas.edu.tr C-032
Industrial Design Asistant Prof. Ayşe E.Coşkun ORLANDİ acoskunorlandi@khas.edu.tr C-1st floor
Architecture Asistant Prof. Ezgi Tuncer ezgi.tuncer@khas.edu.tr
Graphic Design Asistant Prof. Nur BALKIR KURU nur.balkirkuru@khas.edu.tr C-008
Theater Prof. Dr. Çetin SARIKARTAL cetins@khas.edu.tr  
Graduate School of Sciences and Engineering Graduate Studies (Master &doctorat) Asistant Prof. Funda SAMANLIOĞLU fsamanlioglu@khas.edu.tr D-035/2
Graduate School of Social Sciences Graduate Studies (Master &doctorat) Associate Prof. Özgür Orhan Gazi ozgur.orhangazi@khas.edu.tr A-063
School of Applied Sciences School of Applied Sciences Dr. Ömer Faruk Görçün omer.gorcun@khas.edu.tr