Erasmus+ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Erasmus Değişim Programı Nedir?

Erasmus değişim programı, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

 • Hareketlilik Faaliyeti Nasıl Gelişir?

Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

 • Ulusal Ajans Kimdir?

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’deki EÜB sahibi üniversiteler ile iletişimini T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajans ) sağlar.

 • Erasmus Başvuru Koşulları Nelerdir?

Öğrencilerin,

 • En az bir yıl lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,
 • Türk Ulusal Ajansı tarafından başvuru yılına ait yayımlanan “Uygulama El Kitabı” Öğrenci Hareketliliği genel not ortalaması koşulunu sağlaması gerekir.
 • Program kapsamında alacakları dersler İngilizce ve dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmeleri veya öğrenmekte olduklarını belgelemeleri,
 • Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlaması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi gerekir.

 

 • Öğrenci Erasmus Değişim Programından Hangi Aralıklarda Yararlanabilir?

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayat boyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ay’ı geçemez.

Not. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.

 • Erasmus+ Kapsamında Staj Faaliyetinden Yararlanılmış Olması Öğrenim Hareketliliği Faaliyetini Engeller mi?

Hayır, staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

 • Erasmus Öğrenci Değişim Faaliyeti Çerçevesinde Öğrenci Herhangi bir Mali Destek Alacak mı?

Evet. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylere katkı sağlamak amacıyla öğrencilere destek amaçlı hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir.

 • Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

 

 • Başvuru tarihleri ilan edilir (email, sosyal medya, websitesi)
 • Erasmus ve Değişim Ofisi tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır.
 • Ön başvuru formu öğrenci tarafından bilgisayarda MyKHAS üzerinden doldurulur.

 

 • Başvuru için Gereken Belgeler Nelerdir?

 

 • Ön başvuru formu
 • Gerekiyorsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (TOEFL, IBT, YDS, YÖKDİL, E-YDS)

 

 • Seçim Kriterleri Nedir?

 

 • Yükseköğretim kurumları Merkez’in belirlediği seçim kriterlerine göre öğrenim öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
 • Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.
 • Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.
 • Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.
 • Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
 • Değerlendirmelerde; Akademik başarı puanının % 50’si, İngilizce puanının % 50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.
  • EL 1, EL 2 min CB
  • EL 3, EL 4 min CC
  • Son 2 alınan İngilizce dersini ortalaması dil puanını oluşturur
 • Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir (1 dönem için 30 ECTS, 2 dönem için 60 ECTS)

 

 • Değerlendirme ve Yerleştirme Süreci Nasıl Gerçekleşiyor?

Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından açıklanan kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencilerin belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puanları (Erasmus Notları), tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen destek amaçlı hibe miktarı ve Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak Erasmus ve Değişim Ofisi tarafından yerleştirmeler yapılır.

Not. Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Kadir Has Üniversitesinin İnternet Ana Sayfasında ve Erasmus ve Değişim Ofisi’nin internet sayfasında duyurulur.

 • Erasmus Programı Çerçevesinde Anlaşılan Üniversiteye Gitmeden Önce Tamamlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

International.khas.edu.tr adresinden hareketlilik öncesi belgelere ulaşabilirsiniz: https://international.khas.edu.tr/before-you-go-todo-list-42

 • OLS Sınavı Nedir?

Erasmus değişim programı kapsamında yurtdışına çıkacak öğrencilere yaptırılan zorunlu bir dil değerlendirme sınavıdır. Sınav, çevrimiçi bir biçimde öğrencinin e-mail adresine gelen bir link ile uygulanmakta olup misafir ülkeye gitmeden önce ve misafir ülkeden döndükten sonra yapılmaktır.

 • İngilizce Hazırlık Programı Öğrencileri Erasmus Programı’ndan Yararlanabilir mi?

Hayır, İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programı’ndan yararlanamazlar.

 • Avrupa’daki İstenen Herhangi bir Üniversiteye Erasmus Öğrencisi Olarak Gidilebilir mi?

Hayır, Fakülte/Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

 • İkili Anlaşma nedir?

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 • Erasmus Öğrencileri Olarak Bölüm/Enstitünüzün Karşılıklı Anlaşmasının Olmadığı Fakat Üniversitenin Anlaşmasının Bulunduğu bir Üniversiteye Gidilebilir misiniz?

Hayır, Prosedürlere göre Erasmus öğrencileri ancak bölümlerin/enstitülerinin anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilir

 • Öğrenim Anlaşması Nedir?

Yerleştirilen öğrenciler için Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Temsilcileri, öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanları ve Bölüm/EABD Başkanlığı tarafından gidecekleri üniversitede alacakları ders programı kararlaştırılır. Kararlaştırılan ders programı Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilir. Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Misafir üniversitede alacağınız dersleri ve kendi üniversitenizde misafir üniversitede alınan derslerin yerine sayılacak olan dersleri gösterir.

 • Öğrenim Anlaşması Yapıldıktan Sonra Alınan Dersler Yurtdışına Gitmeden ya da Gittikten Sonra Değiştirilebilir mi?

Evet. Bölüm Erasmus Temsilcisi ile görüşülerek değiştirilebilir. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 • Hareketlilik öncesi ve sonrası ders eşleştirme formu Nedir?

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında alınacak dersler ve bu derslerin Kadir Has Üniversitesi’ndeki karşılıkları bu belgede belirtilir. Bu form öğrenci, öğrenci akademik danışmanı, Bölüm/EADB Başkanı ve Fakülte/Enstitü Erasmus temsilcisi tarafından imzalanarak öğrenci tarafından MyKHAS sistemine yüklenir.

 • Program Kapsamında Gidilecek Üniversitede Kaç Kredilik Ders Alınabilir?

Erasmus öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık 30 AKTS (ECTS) kredilik ders almaları beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS’den az olamaz. Lisans programındaki öğrenciler için Kadir Has Üniversitesi’nde sayılacak derslerin miktarı veya eşdeğer kredileri toplamı, ilgili yönetmeliğin ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz.

 • Gidilen Üniversitede Başarısız Olunan Bir veya Daha Çok Dersin Olması Durumunda Nasıl Bir Süreç İşleniyor?

Başarısız olunan dersler öğrencinin kendi üniversitesinde tekrar alınmalıdır. Öğrencilerin aldıkları toplam ECTS kredilerinin 3’te 2’sinde başarısız olma durumunda hibelerinden kesinti yapılır.

 • Gidilen Üniversitede FF olan dersler Kadir Has Üniversitesi’nde transkripte işlenir mi?

Hayır, başarısız olunan dersler transkripte işlenmez.

 • Erasmus Öğrencisi Olarak Yurt Dışında Bulunduğunuz Sürede Kendi Üniversitenize Kayıt Yaptıracak mısınız?

Evet. Kendi üniversitenize kayıt yaptırmak ve üniversite ücretini ödemek zorundasınız. Burslu öğrenciler ücret ödemezler. Ancak ders seçmezsiniz.

 • Erasmus Öğrencisi Olarak Gidilen Üniversitede Kayıt Parası Ödeniyor mu?

Hayır. Erasmus programı kapsamında anlaşılan üniversite böyle bir talepte bulunamaz. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti dışındaki küçük miktarlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. (Spor salonu, ulaşım kartı vb.)

 • Erasmus Programı ile Yurt Dışına Giden Öğrenciden Kredi Yurtlar Kurumundan Aldığı Burs Kesilir mi?

Hayır. Erasmus öğrenci değişim faaliyeti süresince öğrenciden daha önce kazanmış olduğu herhangi bir burs kesilmez.

 • Erasmus Öğrencisi Seçilen Öğrenciler Hibe Desteğini Ne Zaman Alırlar?

Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye (kabul mektubundaki öğrenim süresi üzerinden hesaplama yapılır) göre hesaplanan toplam hibenin %70’i - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra - ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda katılım sertifikasında yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

Not. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

 • Erasmus Öğrencisi Ne Kadar Destek Amaçlı Hibe Alabilir?

Değişim hareketi dolayısıyla gidilen ülkede alınacak destek amaçlı hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir ve alınacak hibe miktarı genellikle 300 ile 500 Euro arasında değişmektedir.

 • Pasaport ve Vize İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Pasaport ve vize işlemleri Erasmus ve Değişim Ofisi tarafından gerçekleştirilmez. Bu işlemler öğrencinin sorumluluğu altındadır.

 • Vizeye Başvurmak İçin En Uygun Zaman Nedir?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.

 • Vize başvurusu için bazı ülkeler randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle başvuru prosedürü iyi öğrenilmelidir ve bu doğrultuda başvuru yapılmalıdır.
 • Bazı konsolosluklar aynı zamanda ailenizin maddi olanaklarını gösteren (maaş belgesi / tapu, maaş bordrosu, vs) belgeleri de ayrıca isteyebilmektedirler.
 • Gereken tüm belgeler ile vize randevunuza zamanında gitmeniz gerekmektedir.
 • Vize başvurularında genellikle Kabul Mektuplarının orijinali ve “Learning agreement” adlı belgeler istenmektedir. Bu nedenle gerekli olup olmadığını öğrenerek planlamanızı bu doğrultuda yapınız.
 • Vize başvurunuzda Erasmus öğrencisi olduğunuzu ispat etmek için Erasmus ve Değişim Ofisi’nden MyKHAS Üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

 

 • Yeşil Pasaportum var, yine de vize almam gerekli mi?

Yeşil pasaport size 3 ay yurt dışında turist olarak kalma hakkı vermektedir. Ancak sizler öğrenci olarak gideceğiniz ülkede 3 aydan uzun kalmak durumunda olduğunuzdan oturum izni de almanız gerekecektir. Bu nedenlerden dolayı normal öğrenci pasaportu almanız tavsiye edilmektedir.

 

 • Misafir Olarak Gidilecek Üniversitede Kalacak Yer Nasıl Ayarlanıyor?

Misafir olarak gidilen üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

 • Erasmus Öğrencisi Hangi Sağlık Sigortasını Yaptırmalıdır?

Misafir olarak gidilen her ülkenin sağlık sigortası konusunda farklı talepleri olabilir. Ancak Yurtdışı eğitim sigortasının yaptırılması gerekiyor.

 • Gitmek İstenilen Üniversite ile Nasıl İletişim Kurulabilir?

Yerleştirmeleriniz yapıldıktan sonra Erasmus ve Değişim Ofisi isimlerinizi karşı kurum yetkililerine e-mail ile bildirdikten sonra, misafir üniversite yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Erasmus Öğrencisinin Misafir Ülkeden Döndükten Sonra Erasmus ve Değişim Ofisi’ne Teslim Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

https://international.khas.edu.tr/after-mobility-44

 • Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülürse nasıl bir prosedür izlenir?

Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Bir durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler sonrasında kesinleşir.

Undergraduate & Graduate Programs