2019-2020 Akademik Yılı Program Ülkeleri ile Erasmus+ KA103 başvurularınızı 1 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri aralığında MyKHAS portalındaki “formlar” sekmesi üzerinden Erasmus Programı KA103 başvuruları kısmından yapabilirsiniz. Portal üzerinden en fazla 3 kuruma kadar başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. 

Başvurular açılmadan önce ekte sizlerle paylaşılan tüm anlaşmalarımızın listesini ve iletişim kurabileceğiniz kişilerin bilgilerini bulabilirsiniz (EK1- 1. sayfa). Bu kişilerle veya gitmek istediğiniz ilgili birimlerin sorumlularını üniversitelerin web sitelerinden bularak da iletişime geçip ilgili belgeleri temin edebilirsiniz. Akademik personelimiz kendi fakültesinin dâhil olduğu Erasmus+ anlaşmaları üzerinden başvurularını yapmak zorundadır (EK1- 2. Sayfa). İdari Personelimiz için böyle bir ayrım aranmamaktadır. Anlaşmalı olduğumuz kurumların planladıkları “Staff Week” ler için http://staffmobility.eu/ adresini inceleyebilirsiniz.

 1. Başvuru esnasında istenen sisteme yüklenmesi beklenen belgeler aşağıdadır:
  1. Davet Mektubu: Hareketlilik gerçekleştirmek istediğiniz kurumdan temin edilmiş imzalı ve mühürlü davet mektubu.
  2. Hareketlilik Sözleşmesi: Sözleşmeyi sistem üzerinden indirip doldurularak karşı kurumdan imza ve mühür alınması gerekmektedir
   1. Ders Verme Hareketliliği: akademik personel için
   2. Eğitim Alma Hareketliliği: idari personel için
  3. CV (İngilizce veya Türkçe)
  4. İngilizce Yeterlilik Belgesi: En az B1 seviyesinde bir belge/sertifika/kurs katılımı, veya yurtdışından alınan lisans, yüksek lisans, doktora derecesini belirten diploma (Sadece İdari Personelimiz için)

 

 1. Hareketlilik süresi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre ders verme/ eğitim alma hareketliliği süresi seyahat günleri hariç ardışık asgari 2 azami 3 gün olacak şekilde belirlenmelidir.

2019 Erasmus+ KA103 projesinin tüm hareketlilikleri 1 Ocak – 31 Aralık 2020 aralığında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 1. Hibe Miktarları

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

1. Grup

Danimarka, İrlanda, İsveç, İzlanda, Finlandiya, Norveç

153

2. Grup

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda

136

3. Grup

Letonya, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Slovenya

119

 

Seyahat Desteği

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri

Hibe Miktarları

10-99 km arası

20

100-499 km arası

180

500-1999 km arası

275

2000-2999 km arası

360

 

 1. Değerlendirme Kriterleri

EK 2 ve EK 3’te Üniversitemiz tarafından belirlenmiş akademik ve idari personelimiz için ayrı değerlendirme kriterlerine ulaşabilirsiniz.

 1. Sonuçların Açıklanması

Aşağıdakiler MyKHAS’taki durumunuzu anlamanıza yardımcı olur:

 

 • Ön Onay: Dökümanlarınız kontrol edildi ve başvurunuz alındı. Fakat bu henüz seçildiğiniz anlamına gelmemektedir.
 • Eğer statünüz Kabul Edildi olarak değişmişse, tebrikler! Erasmus+ Personel Hareketliliği programına seçildiniz. Erasmus+ hakkınızı kullanacağınızı beyan ettiğiniz dilekçenizi Erasmus ve Değişim Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Eğer statünüz Yedek olarak değişmişse, yedek listede olduğunuz anlamına gelmektedir. Hareketlilik için asil listede olan personelimiz eğer belirtilen süre içerisinde dilekçesini teslim etmez ise hareketliliği geçersiz sayılacağından bu hakkı yedekteki sizlere sırasıyla geçecektir. Böyle bir durumda sizlerle iletişime geçilecektir.
 • Başvuru sonuçları şeffaflık gözetilerek 16 Aralık’ta internationa.khas.edu.tr adresinde ve e-mail üzerinden de ilan edilecektir.

 

***Hareketlilik öncesi ve sonrası tüm belgelere international.khas.edu.tr adresinden Erasmus Outgoing – Erasmus Staff Mobility– Erasmus KA103 sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

 

Program ve başvuru ile ilgili tüm sorularınız için:

Nur Eradlı

nur.eradli@khas.edu.tr

ext.1126

A blok, Zemin Kat, A 113

Undergraduate & Graduate Programs