2019-2020 Akademik Yılı Ortak Ülkeler (Avrupa Dışı) ile Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği KA107 Projesi başvurularınızı 15 Kasım – 1 Aralık tarihleri aralığında MyKHAS portalındaki “formlar” sekmesi üzerinden Erasmus+ Programı KA107 başvuruları kısmından yapabilirsiniz. Portal üzerinden sadece tek bir kurum seçme hakkınız bulunmaktadır.

Diğer Erasmus+ KA103 Avrupa İçi Hareketlilikten farklı olarak proje yazımı sonrası hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazandığımız aşağıdaki ülke ve kurumlar için başvurunuzu yapabilirsiniz.

 1. Başvuru esnasında istenen sisteme yüklenmesi beklenen belgeler aşağıdadır:
  1. Hareketlilik Sözleşmesi: Sözleşmeyi sistem üzerinden indirip doldurularak karşı kurumdan imza alınmaksızın sisteme geri yüklenmesi gerekmektedir.
  2. CV
  3. Niyet Mektubu: Neden Erasmus+ KA107 hareketliliği kapsamında bu kurumla hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi açıklayan, formatı tarafınızca belirlenmiş bir niyet mektubu.
  4. İngilizce Yeterlilik Belgesi: En az B1 seviyesinde bir belge/sertifika/kurs katılımı, veya yurtdışından alınan lisans, yüksek lisans, doktora derecesini belirten diploma (Sadece İdari Personelimiz için - ** Azerbaycan ADA Üniversitesi için bu şart aranmamaktadır)

 

 1. Hareketlilik süresi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre ders verme/ eğitim alma hareketliliği süresi 5, seyahat günleri ise 2 olacak şekilde toplamda 7 gündür.

2019 Erasmus+ KA107 projesinin tüm hareketlilikleri 2020 Aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 1. Anlaşmalı Ülkeler, Kurumlar ve Hibe Miktarları

Ülke

Üniversite

Fakülte

Kota        Ders Verme Hareketliliği

Kota        Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilik Hibesi       (7 gün) (Avro)

Seyahat hibesi (Avro)

 

Azerbaycan

ADA University

İİSBF (Psikoloji hariç)

3

2

1260

275

 
 

İşletme

 
 

MDBF

 

İsrail

Beit Berl College

İİSBF

3

1

1260

275

 
 
 

İletişim

 

Ukrayna

National University of Kyiv-Mohyla Academy

İİSBF (Psikoloji ve Ekonomi hariç)

2

1

1260

275

 

MDBF

 

Gürcistan

Ivane Javakhishvili Tblisi State University

MDBF

3

1

1260

275

 

STF

 

İİSBF (Psikoloji hariç)

 

İletişim

 

Kazakistan

Almaty Institut of Power Engineering and Communications

MDBF

2

1

1260

530

 

İşletme (Sadece Yönetim Bilişim Sistemleri)

 
 

Japonya

Yamaguchi University

İİSBF (Psikoloji hariç)

0

1

1260

1500

 

 

 1. Değerlendirme Kriterleri

EK 1’de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş değerlendirme kriterlerine ulaşabilirsiniz.

 1. Sonuçların Açıklanması

Aşağıdakiler MyKHAS’taki durumunuzu anlamanıza yardımcı olur:

 

 • Ön Onay: Dökümanlarınız kontrol edildi ve başvurunuz alındı. Fakat bu henüz seçildiğiniz anlamına gelmemektedir.
 • Eğer statünüz Kabul Edildi olarak değişmişse, tebrikler! Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği programına seçildiniz. Erasmus+ hakkınızı kullanacağınızı beyan ettiğiniz dilekçenizi Erasmus ve Değişim Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Eğer statünüz Yedek olarak değişmişse, yedek listede olduğunuz anlamına gelmektedir. Hareketlilik için asil listede olan personelimiz eğer belirtilen süre içerisinde dilekçesini teslim etmez ise hareketliliği geçersiz sayılacağından bu hakkı yedekteki sizlere sırasıyla geçecektir. Böyle bir durumda sizlerle iletişime geçilecektir.

 

 • Başvuru sonuçları şeffaflık gözetilerek 16 Aralık’ta international.khas.edu.tr adresinde ve e-mail üzerinden de başvuran adaylara ilan edilecektir.

 

 

Program ve başvuru ile ilgili tüm sorularınız için:

Nur Eradlı

nur.eradli@khas.edu.tr

ext.1126

A blok, Zemin Kat, A 113

Undergraduate & Graduate Programs