You may find the English version of text down below”

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

 

Erasmus Staj programı kapsamında 2019-2020 yılı KA103 projsi başvuruları 26 Mart-9 Nisan 2020 tarihleri arasında SPARKS üzerinden online olarak alınacaktır.

 

 

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Hibe almaya hak kazanan öğrenciler, en fazla 2 ay hibeden faydalanabilirler.

 

İlgili hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. 

 

Başvuru Aşamaları:

 

 1. SPARKS üzerinden Online başvuru yapılması

 

  • Başvuru Belgeleri
   1. Başvuru Formu (çıktısını almanıza gerek yoktur.)
   2. Euro-pass formatında CV
   3. Transcript
 1. Kabul Mektubu (Staj yapacağınız tarihleri içeren firma yetkilisinin imzası ve mührünün olması gerekmektedir)

 

 1. Başvuru sonuçlarının açıklanması: 10 Nisan 2020
  • Bu aşamada bölüm gözetmeksizin başvuran adaylar Erasmus puanına göre sıralanacak ve Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre hibe dağılımı yapılacaktır.
  • www.international.khas.edu.tr adresinde duyurularda sonuçlar açıklanacaktır

 

 

Başvuru Kriterleri:

 

 1. Minimum 1 yıllık Genel Not Ortalamasının oluşması
 2. Genel Not Ortalaması: Min 2.20 Lisans öğrencileri için; Min 2.50 Lisansüstü Öğrencileri için
 3. Ingilizce Yeterlilik Ölçütü: Aşağıda yer alan minimum İngilizce yeterlilik kriterlerinden birini sağlamak zorundadırlar ve aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarının notunun başvuru öncesinde Öğrenci İşleri’nde sisteme girilmesi gerekmekte ve başvuru esnasında ibraz etmek zorundadılar:
  • EL 101-102: CB
  • EL 201-201: CC
   1. EL derslerinden son 2 dersin ortalaması alınarak İngilizce Dil Yeterlilik Puanı oluşturulur
  • Toefl IBT:  78
  • YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65
  • CAE, CPE: 160
  • PTE Akademik: 60
 4. Erasmus Puanı: GNO ve İngilizce Dil Yeterlilik Puanının Aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

 

Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

 

 • Aynıeğitim seviyesinde daha önce Erasmus+ Programına katılım:
  • Her birönceki katılım için - 10 puan 
 • Dezavantajlıöğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 
 • Vatandaşıolunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

Mezun durumunda olacak öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde ve hareketliliğin son tarihi olan 31 Mayıs 2021’de tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 

 

Hareketlilik Gerçekleştirilecek Ülkelere göre Aylık Hibe Miktarları:

 

1

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain

600

2

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia, Slovenia

400

 

 

Erasmus ve Değişim Ofisi

Erasmus@khas.edu.tr

 

************************************************************************************

 

 

 

 

Dear Students,

 

Within the scope of the 2019-2020 Erasmus+ Internship, applications for Erasmus Internship Mobilities will be opened between 26th of March-9th of April 2020. You must submit your application via SPARKS system.

 

The minimum period for Erasmus Internship Mobility is 2 months and students have the right to benefit from Erasmus Student Mobility for 12 months during their undergraduate, graduate and doctoral studies. The deadline to complete the mobility is 31 May 2021. You can only get grant for two months.

 

 

Application Stages:

 

 1. Online application via SPARKS

 

 1. Application Documents are listed below:
  • Application Form (do not print the form)
  • CV in Euro-pass format
  • 1 Original Transcript from Student Affairs
  • Acceptance Letter (Your letter of acceptance should include the start and end dates and must be signed and sealed by the responsible person of the company.

 

 1. Announcement of the results of application: 10th April 2020
  • At this stage, the applicants will be listed according to the Erasmus Grade and the distribution of grants will be made according to the amount of grants transferred to the resources of the University.
  • Results will be announced at international.khas.edu.tr

 

 

 

Application Requirements:

 

 1. Minimum 1-year GPA
 2. GPA: Min 2.20 For undergraduate students; Min 2.50 for Graduate Students
 3. English Proficiency Criteria: They must meet one of the following minimum English proficiency criteria and have to submit it at the time of application:
  • EL 101-102: CB
  • EL 201-201: CC (The average of the last two courses from EL courses will take into consideration for English Language Ability Grade)
  • Toefl IBT: 78
  • YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65
  • CAE, CPE: 160
  • PTE Academic: 60
 4. Erasmus Grade: Calculated by the arithmetic average of the GPA and English Language Proficiency Score.

 

However, the following points are taken into consideration in the evaluation of the applications:

 • Previous Erasmus + Program participation at the same level of education:
  • For each previous entry - 10 points
 • Disadvantaged students (if the doctor presents the health report with the application form): +10 points
 • In case of mobility in the country of citizenship: -10 points

 

 

IMPORTANT NOTE:

Graduated students can also benefit from mobility when they apply before graduation. However, the internship right must be completed within 12 months of graduation and completed on 31 May 2021, the last date of mobility.

 

Monthly Grant for Internship Mobility

 

1

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain

600

2

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia, Slovenia

400

 

 

Undergraduate & Graduate Programs