İsrail için 2018 Projesi Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma başvuruları 1 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında MyKHAS üzerinden alınacaktır

Üniversitemiz tarafından istihdam edilen her personelin Erasmus Personel Hareketliliklerine başvurma hakkı bulunmaktadır.

Başvuru esnasında istenen sisteme yüklenmesi beklenen belgeler aşağıdadır:

  1. Hareketlilik Sözleşmesi: Sözleşmeyi sistem üzerinden indirip doldurularak karşı kurumdan imza alınmaksızın sisteme geri yüklenmesi gerekmektedir.
  2. CV
  3. Niyet Mektubu: Neden Erasmus+ KA107 hareketliliği kapsamında bu kurumla hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi açıklayan, formatı tarafınızca belirlenmiş bir niyet mektubu.
  4. İngilizce Yeterlilik Belgesi: En az B1 seviyesinde bir belge/sertifika/kurs katılımı, veya yurtdışından alınan lisans, yüksek lisans, doktora derecesini belirten diploma (Sadece idari personelimiz için)
  1. Hareketlilik süresi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre ders verme/ eğitim alma hareketliliği süresi 5, seyahat günleri ise 2 olacak şekilde toplamda 7 gündür.

2019 Erasmus+ KA107 projesinin tüm hareketlilikleri 2020 Aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Ülkeler, Kurumlar ve Hibe Miktarları

Ülke

Üniversite

Fakülte

Kota        Ders Verme Hareketliliği

Kota        Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilik Hibesi       (7 gün) (Avro)

Seyahat hibesi (Avro)

 

İsrail

Beit Berl College

İİSBF (Ekonomi hariç)

2

1

1260

275

 
 

İşletme

 
 

İletişim


  1. Değerlendirme Kriterleri

EK 1’de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş değerlendirme kriterlerine ulaşabilirsiniz.

  1. Sonuçların Açıklanması
  • Başvuru sonuçları şeffaflık gözetilerek 20 Aralık’ta international.khas.edu.tr adresinde ve e-mail üzerinden de başvuran adaylara ilan edilecektir.

 

 

Program ve başvuru ile ilgili tüm sorularınız için:

Nur Eradlı

nur.eradli@khas.edu.tr

ext.1126

A blok, Zemin Kat, A 113

Undergraduate & Graduate Programs