İsrail ve Azerbaycan için 2018 Projesi Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma başvuruları 3 Ocak - 17 Ocak tarihleri arasında MyKHAS üzerinden alınacaktır

Üniversitemiz tarafından istihdam edilen her personelin Erasmus Personel Hareketliliklerine başvurma hakkı bulunmaktadır.

Başvuru esnasında istenen sisteme yüklenmesi beklenen belgeler aşağıdadır:

  1. Hareketlilik Sözleşmesi: Sözleşmeyi sistem üzerinden indirip doldurularak karşı kurumdan imza alınmaksızın sisteme geri yüklenmesi gerekmektedir.
  2. CV
  3. Niyet Mektubu: Neden Erasmus+ KA107 hareketliliği kapsamında bu kurumla hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi açıklayan, formatı tarafınızca belirlenmiş bir niyet mektubu.
  4. İngilizce Yeterlilik Belgesi: En az B1 seviyesinde bir belge/sertifika/kurs katılımı, veya yurtdışından alınan lisans, yüksek lisans, doktora derecesini belirten diploma (Sadece idari personelimiz için)
  1. Hareketlilik süresi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre ders verme/ eğitim alma hareketliliği süresi 5, seyahat günleri ise 2 olacak şekilde toplamda 7 gündür.

2018 Erasmus+ KA107 projesinin tüm hareketlilikleri 2020 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2. Anlaşmalı Ülkeler, Kurumlar ve Hibe Miktarları

 

Ülke Üniversite Fakülte  Kota        Ders Verme Hareketliliği Kota        Eğitim Alma Hareketliliği Hareketlilik Hibesi  (Avro) Seyahat hibesi (Avro)
İsrail Beit Berl College İİSBF (Ekonomi hariç) 2 1 1260 275
İşletme
İletişim 
Azerbaycan  ADA University İİSBF (Psikoloji hariç) 1 0 900 275
İşletme
MDBF

 

3. Değerlendirme Kriterleri

EK 1’de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş değerlendirme kriterlerine ulaşabilirsiniz

4. Sonuçların Açıklanması

  • Başvuru sonuçları şeffaflık gözetilerek 24 Ocak’ta international.khas.edu.tr adresinde ve e-mail üzerinden de başvuran adaylara ilan edilecektir.

 

 

Program ve başvuru ile ilgili tüm sorularınız için:

Nur Eradlı

nur.eradli@khas.edu.tr

ext.1126

A blok, Zemin Kat, A 113

Undergraduate & Graduate Programs